Services / Služby

Stavby
Stavební práce, rekonstrukce, renovace, přístavby, zemní práce, zastřešení, klempířské práce, vodoinstalaterství a topenářství, tesařství, pokrývačství a zámečnictví.

Elektro
Plná kvalifikace pro testování a instalaci elektrických instalací a inspekcí včetně vlastní revize.

Projektový management
Výkazy (konstrukce, projektování a správa), uzavírání smluv, hodnocení rizik, prohlášení o metodách, program prací, zadávání subdodavatelů.

Terénní úpravy
Zahradní design, měkké a tvrdé terénní úpravy. Zavlažování, přístřešky a přístavby

Péče o stromy a keře
Výsadba stromů a keřů, výsadba okrasných rostlin a exemplářů, prořezávání, renovace kořenových zón, ochrana stromů, kabely a ztužení, odstranění stromů, frézování pařezů

 

Construction
Building works, refurbishments, renovations, extensions, groundworks, roofing, plumbing, heating, carpentry and locksmithing.

Electrical
Fully qualified in testing and installing electrical installations and electrical inspections.

Project Management
CDM (Construction, Design & Management) statements, contracting, risk assessments, method statements, POW (Programme of works), sub-contractor procurement

Landscaping
Garden design, soft and hard landscaping. Aquatics, sheds and outbuildings

Tree & Shrub Care
Tree & shrub planting, ornamental and specimen planting, pruning, root zone renovations, tree preservation, cabling & bracing, tree removal, stump grinding

Kontakt

+420 604 353 727
info@zielbau.cz
ZIELBAU.CZ s.r.o
Rychnovská 190
468 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika