Above

Jsme plně autorizovaná stavební firma.

Pracovali jsme na různých komerčních a domácích stavebních projektech, od malých úprav domů až po výměnu průmyslových střech s U=0,11 v Německu.

V červnu 2012 jsme založili naši firmu ZIELBAU.CZ s.r.o., abychom poskytli místním zákazníkům služby pro jakýkoli stavební projekt, který vyžadují, včetně energetických úspor na základě výpočtů celkové potřeby tepla současných a budoucích staveb.

Na stránce Projekty najdete obrázky příkladů naší práce.

V průběhu let jsme si vybudovali skvělé pracovní vztahy s dalšími místními živnostníky a specializovanými společnostmi, se kterými běžně spolupracujeme v případě rozsáhlejších projektů. 

Naším cílem je poskytovat nákladově efektivní služby s profesionálním přístupem k řízení stavebních prací, dále být transparentní s náklady, ať už jde o kótovanou cenu, hodinovou nebo denní sazbu a realizovat projekty na nejvyšší úrovni kvality, být plně v souladu se zákonnými a průmyslovými předpisy.

Zašlete nám cenovou nabídku nebo odhad na cokoli potřebujete vyřešit, pomocí e-mailu info@zielbau.cz

 

We are fully authorized construction business.

We have worked on various commercial and domestic building projects, from small scale home improvements to industrial roof replacement with U = 0.11 in Germany

We formed our business, ZIELBAU.CZ s.r.o., in June 2012 to serve local customers with any construction project they require including energy savings based on total heat demand calculations of current and future constructions.

Please see the Projects Page to see images of examples of our work.

Over the years we have built great working relationships with other local tradesmen and specialist companies who I can call upon to assist with virtually any construction based work tasks.

Our ethos is to provide a cost effective service with a professional management approach. We aim to be transparent with costings, whether this be on a quoted price or hourly or day rate, to execute projects at the highest level of quality and be fully compliant with statutory and industry regulations.

Let us give you a quotation or estimate for anything you require, using email info@zielbau.cz

Kontakt

+420 604 353 727
info@zielbau.cz
ZIELBAU.CZ s.r.o
Rychnovská 190
468 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika